taldiacomahoxe

Tal día coma hoxe…

O 22 de marzo de 1931 constituíuse en Donsión a Sociedade obreira da Ponte Nova. Foi o sindicato máis importante e reivindicativo dos que existiron

Tal día coma hoxe…

O 20 de marzo de 1910 constituíuse no Centro Galego de La Habana a sociedade Hijos del Partido de Lalín. Os emigrados dezaos en Cuba