privacidade

Dereito á privacidade!

O día 6 de decembro de 2018 entrou en vigor a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y garantía