cultura

Rendar as patacas

Fuxo da apariencia entusiasta porque non busca utopías, non imaxina futuros mellores nin pasados mellorados, tan só se move na liña horizontal de manter o presente, pouco a pouco destruído por contentarse co que hai.