Proceso

Redación do programa colaborativo

En proceso

Máis de 700 sinaturas recollidas entre a cidadania

Do 3 ao 16 de abril

Escolla das 11 primeiras persoas da lista electoral da PAC

3 de febreiro

Presentación das candidatas para formar parte da lista electoral

20 de xaneiro - 1 de febreiro

Apertura do prazo de inscripción aberto a toda a cidadania

17 de novembro - 18 de xaneiro

Aprobación dun regulamento electoral en asemblea

7 de outubro