Reproducir vídeo

CÓDIGO ÉTICO 2019

Este documento é un código de control e boas prácticas para os/as integrantes da nosa formación en desempeño de servizo público. Traballando con honradez para a veciñanza, dando solución ós problemas dunha maneira consensuada e xestionando os servizos e bens públicos dunha maneira eficaz. Honradez, transparencia e lealdade son os principios deste documento.

DEBERES

  1. Non poderán estar condenados/as por delitos de corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecemento ilícito, suborno, malversación, apropiación de fondos públicos e demais relacionados co exercicio da función pública. Tampouco por delitos por violencia de xénero, xenofobia ou calquera outro contra os Dereitos Humanos ou os dereitos das persoas traballadoras.
  2. Darase visibilidade e voz aos veciños/as de Lalín, promovendo a participación cidadá na toma de decisións.
  3. Desempeñarán con lealdade, ética e transparencia as súas responsabilidades, defendendo o establecido no Programa Político da candidatura, actuando como verdadeiros/as representantes obrigados a seguir as decisións tomadas na asemblea.
  4. Comprometeranse así mesmo a crear e facilitar nas áreas de traballo que teñan baixo a súa responsabilidade un clima e una cultura administrativa de transparencia, rendición de contas e portas abertas á veciñanza rexeitando comportamentos autoritarios e non democráticos.
  5. Comprometeranse a denunciar as inxustizas e ilegalidades na xestión pública.
  6. Presentarán e renderán contas económicas e patrimoniais no ciclo no que é representante público.

COMPROMISOS

Comprometeranse na defensa da lingua galega e a súa normalización na vida do Concello e na protección e enriquecemento do patrimonio natural e cultural.

Apoiarase e fomentarase a igualdade en todas as súas dimensións e evitaranse discriminacións.

Renunciarase a agasallos e privilexios que se lles poidan ofrecer.

Evitaranse prácticas na labor pública que supoñan un conflicto de interese coa empresa privada.

Aceptarase a decisión do procedemento de revocación da asemblea.

MOTIVOS DE RENUNCIA

  • Incumprimento do Programa Político.
  • Incumprimento do Código Ético.